SI  HR

  Uporabniški račun

  Prijava | Registracija | B2B

  Vaša košarica

  0 | 0,00 €
  OBVESTILO:  Zaradi kolektivnega dopusta bo naše podjetje zaprto med 5.8.2024 do vključno 16.8.2024.×

  Uporaba biocidov v emulzijah in procesnih tekočinah

  Dodajanje nevarnih biocidov je bila tradicionalna metoda za zaustavitev rasti bakterij in zavarovanje proizvodnje. Biocidi so močni toksini, ki ubijejo vsa živa bitja v tekočini, hkrati pa tvegajo tudi zdravje in varnost vseh zaposlenih v delavnici in okolici.

  Dejstvo je, da se vdihu prša emulzije zelo težko izognimo. V ta namen obstajajo zelo sofisticirane filtrirne naprave ter druga sredstva za omejevanje stika ali vdiha oljne megle. Kljub temu, ste v neposrednem stiku, ko čistite komore in rezervoarje strojev, pri menjavi obdelovancev in orodja, pri vzdrževanju, analiziranju tekočine in rokujete z biocidi, itd.. Oljna megla okoli vas je toliko bolj strupena, če se za namen ustavljanja razvoja bakterij uporabljajo biocidi. Posredno pa ste izpostavljeni tudi vi, vodje in delovodje, obiskovalci in vsi, ki se gibljete v območju strojev in naprav.

  Najpogosteje uporabljeni biocidi spodbujajo in delujejo najmanj na eno ali več naslednjih lastnosti:

  • Rakotvorno in mutageno
  • Alergeno
  • Strupeno in škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju

  Ali ste vedeli, da so biocidi, ki se uporabljajo za uničevanje mikroorganizmov v procesnih tekočinah, lahko škodljivi, ne samo za tiste, ki z njimi ravnajo, ampak tudi za vse, ki preživijo čas v delavnici? V tem članku tudi raziskujemo težave na delovnem mestu, ki jih lahko povzročijo strupene kemikalije in biocidi – in kaj lahko storite, da ta problem izpostavite na delovnem mestu.

  Kemikalije na delovnem mestu vedno ne povzročijo neposredne in takojšnje bolezni, vendar se v primeru dolgotrajne izpostavljenosti tveganje za nastanek bolezni poveča. Lahko traja več let, preden se razvijejo alergije ali težave z dihanjem. Resne bolezni, kot je rak, se običajno razvijajo dolgo časa in lahko traja 20 let ali več, preden se pojavijo težave. Zdaj obstajajo tudi dokazi, da kemikalije povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni in možgansko kap.

  Biocidi so vrsta kemikalij, ki so bile razvite za biološke učinke na primer na bakterije v procesnih tekočinah. Običajno so že vključeni v koncentrat, vendar pa jih je mogoče uporabiti kot sredstvo za obdelavo rezervoarja za ubijanje mikroorganizmov pred izbruhom bakterij. Težava je v tem, da biocidi vplivajo tudi na človekove celice telesa, ko vdihavamo zrak, ki vsebuje strupene snovi, ali ob neposrednem stiku s kožo.

  Nekateri biocidi se uporabljajo tudi v potrošniških izdelkih, kot so detergenti, barve in šamponi. Če torej na delovnem mestu razvijete alergijo, je verjetno, da bo to vplivalo tudi na vašo občutljivost na kemikalije v vsakdanjem življenju.

  Na žalost je težko povezati bolezen s situacijo v delovnem okolju, ki traja že vrsto let. Pogosto se ukrepi ne sprejmejo, dokler oseba ne zboli tako, da mora zapustiti delo.

  Simptomi, ki se razvijejo sčasoma

  Ker pogosto traja veliko časa, preden se pojavijo simptomi, je težko biti pozoren na tovrstno zdravstveno tveganje. Akutne nesreče imajo na splošno veliko prednost, ko pa gre za težave in tveganje v vezi izpostavljenosti kemikalijam, so rešitve in načrti manj pogosti.

  Simptomi so lahko razpršeni, zaradi česar jih je težko povezati z izpostavljenostjo kemikalijam pri delu. Mnogi ljudje na primer hodijo naokoli z neprestanim izcedkom iz nosu, ne da bi vedeli zakaj. Ko odidejo na dopust, izgine, ko se vrnejo v službo, pa se težava vrne. Šele nekaj let kasneje ugotovijo, da je vzrok problema eden od znanih alergenih biocidov.

  Kako zmanjšate tveganja?

  Seveda je najboljša stvar za preprečitev škode ta, da se popolnoma izognete uporabi biocidov. Danes obstajajo alternativne tehnologije, ki jih je mogoče uporabiti za preprečevanje bakterij, na primer sistemi neškodljive UV svetlobe, ki uničijo DNK bakterij, tako da se ne morejo razmnoževati.

  Podjetja, ki še vedno uporabljajo biocide, bodo morala poskrbeti za pravilno in varno ravnanje s kemikalijami. Biocide je treba hraniti v zaklenjeni omari, oseba, ki z njimi ravna, pa mora nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Prav tako je pomembno izračunati in izmeriti pravilno doziranje kemikalij. Velik del nevarnosti je posledica tveganja predoziranja – kar lahko povzroči težave vsem zaposlenim v proizvodnji. Najbolj ranljivi so operaterji, ki delajo v neposredni bližini strojev in so izpostavljeni najvišjim koncentracijam.


   

  Borova kislina in nevarnost za reprodukcijo človeka

  Pri borovi kislini je bilo veliko preobratov in zdi se, da še ni konec. Tokratna tema razprave je posebna mejna koncentracija kisline in zaviranje nosečnosti.  Borna kislina je pritegnila pozornost že leta 2010, ko jo je agencija ECHA opredelila kot SVHC (snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost). Identifikacija snovi kot SVHC je proces, o katerem se tukaj ne bomo spuščali v podrobnosti, ampak naj povzamemo; opredelitev borove kisline kot SVHC je pokazala, da bo za uporabo borove kisline kmalu potrebno posebno dovoljenje. To je seveda pomembno vplivalo na industrijo in podjetja so borovo kislino hitro uvrstila na svoje sezname snovi, za postopno opuščanje.

  Leta 2013 je Poljska predložila predlog za spremembo usklajene klasifikacije borove kisline iz razred tveganje 1B (H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku) na razred tveganje 2 (H361d – Sum škodljivosti za nerojenega otroka). Odbor za oceno tveganja je leta 2014 zavrnil predlog in borova kislina je ohranila svojo prvotno usklajeno razvrstitev. V mnenju odbora za oceno tveganja so ugotovili, da je pregled specifične mejne koncentracije za reproduktivno toksičnost za borovo kislino upravičen, v mnenje pa ni bila vključena nobena posodobitev posebne mejne koncentracije, le priporočilo, da je treba za obravnavo te zadeve pripraviti nov predlog.

  Zato je Švedska v začetku leta 2018 predložila predlog za odpravo obstoječih posebnih mejnih koncentracij za borovo kislino in šest drugih boratov ter njihovo nadomestitev s splošnimi mejnimi koncentracijami pri 0,3%, kar je v skladu z novimi merili uredbe CLP. Javno posvetovanje je potekalo do konca februarja 2019, približno šest mesecev po tem pa je svoje mnenje o predlogu podal odbor za oceno tveganja. Glede na to, da se je predlog pozitivno glasoval tako v OCT kot v Evropski komisiji, bi se lahko nova klasifikacija začela uporabljati okoli leta 2024.

  V ATP17 se je Evropska komisija odločila spremeniti razvrstitev borove kisline in številnih drugih škodljivih snovi. Odločitev predstavlja še en korak v prizadevanjih EU za omejevanje uporabe snovi, škodljivih za ljudi in okolje.

  Poleg borove kisline bo šest drugih borovih spojin prejelo tudi spremenjeno klasifikacijo glede nevarnost za reprodukcijo človeka, saj bo specifična mejna koncentracija (SCL) 5,5 % odstranjena in nadomeščena s splošno mejno koncentracijo (GCL) 0,3 % v ATP. 17. Če je bor prisoten pri tej koncentraciji ali nad njo, je treba zmes razvrstiti kot nevarno.

  Prehodno obdobje za zgornje spremembe klasifikacije velja do 17. decembra 2022. Pomeni, da imajo dobavitelji čas, da posodobijo in prilagodijo svojo klasifikacijo, označevanje in pakiranje izdelkov, ki jih proizvajajo, ter prodajo svoje obstoječe zaloge.

   

  Najnovejši opozorilni simboli in njihov pomen

  Kjer je bil prej črn križ z oranžnim ozadjem, je zdaj klicaj z belim ozadjem in rdečim okvirjem ... Torej, kaj to pomeni?  Ste morda že opazili, da je vedno več izdelkov dobilo nove opozorilne simbole? Oranžni simboli za nevarnost so bili nadomeščeni z novimi piktogrami za nevarnost, sprememba, ki se dogaja po vsem svetu! Vsi škodljivi kemični izdelki, ki se prodajajo po vsem svetu, bodo označeni po novem sistemu (GHS). Tisti med nami, ki smo del EU, morajo imeti vsi izdelki novo označevanje od 1. junija 2015. 

  Prevajanje ni vedno preprosto

  Kaj pomenijo novi simboli, je običajno enostavno razumeti, mnogi od njih so podobni starim. Vendar je v nekaterih primerih novo označevanje videti popolnoma drugače.

  En primer je črni križ, ki v novem sistemu označevanja nima ekvivalenta. Odvisno od njegovih lastnosti bo izdelek namesto tega označen z enim od piktogramov za nevarnost "Jedko" ali "Akutna strupenost" ali alternativno z enim od novih piktogramov za nevarnost "Nevarnost za zdravje" ali "Resna nevarnost za zdravje".

  Dva nova simbola


  "Nevarnost za zdravje" - Klicaj pomeni, da je izdelek škodljiv pri vdihavanju ali zaužitju ter v povezavi s kožo. Simboli se uporabljajo tudi za izdelke, ki v stiku s kožo povzročajo alergije, dražijo kožo, oči ali dihalne poti ali imajo anestetični učinek. Primeri izdelkov, ki imajo lahko to oznako, so detergenti, čistila za stranišča, antifrizi in tekočine za obdelavo kovin.

  "Resna nevarnost za zdravje" - Piktogram za nevarnost pomeni, da lahko izdelek povzroči dedne genetske okvare, raka, poškodbe ploda ali je toksičen za razmnoževanje. Piktogram za nevarnost se uporablja tudi za izdelke, ki povzročajo alergije pri vdihavanju, kemično pljučnico pri zaužitju ali druge resne poškodbe pri enkratni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Primeri izdelkov, ki imajo lahko to oznako, so terpentin, bencin in biocidi.


   

  Kakšne so posledice prenehanja uporabe biocidov?

  Biocidi se v industrijskih hladilnih tekočinah uporabljajo že desetletja. 1. decembra 2018 so trije prej pogosti formaldehidi v tekočinah za rezanje razvrščeni kot rakotvorni. Zakaj se ta ozaveščenost dogaja šele sedaj?


  Eden od razlogov, da se to ni zgodilo prej, je da je bil nadzor nad kemičnimi snovmi in njihovimi mešanicami pred legislacijo REACH (“Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals”)  zelo slab. Drugi razlog za to je, da je danes lažje meriti in beležiti statistične podatke in obstajajo dokazi, da je skoraj 80.000 smrti zaradi raka v EU vsako leto pripisano izpostavljenosti rakotvornim snovem, povezanim z delom.

  Toda kaj se zgodi, če prenehate uporabljati biocide?

  Izberete lahko "BIO" rezalne tekočine za rezanje kovin brez biocidov in bora, ki imajo bolj ali manj dobro odpornost na bakterije in mikroorganizme. Izbira tehnologije brez biocidov in bora lahko v mnogih primerih dobro deluje kar nekaj časa. Pričakovati je mogoče postopno povečevanje koncentracije emulzije, da bi ohranili nadzor nad mikroorganizmi – posledica bo večja poraba koncentrata za rezanje, čemu se želite izogniti. Prej ali slej lahko pričakujemo tudi povečan čas izpada proizvodnje zaradi slabe rezalne tekočine. To vodi do povečanih stroškov, motenj v proizvodnji in potencialno tudi do zdravstvenih težav in težav v delovnem okolju, kjer bo vonj v proizvodnem prostoru tisti, ki bo najbolj opazen.

  To lahko vpliva na produktivnost proizvodnje in ekonomijo vašega podjetja!

  Primer: Razmeroma majhen rezervoar stroja 600 litrov, kjer se rezalna tekočina menja enkrat letno. Preklopite na tekočino za obdelavo kovin brez biocidov, ne dodajate nobenih biocidov in se zavedate, da je potrebna menjava 6-krat na leto. Kako se povečajo stroški? Stroški rezalne tekočine v stroju se povečajo s približno 6.100 EUR/leto do približno 19.400 EUR/leto. Povečanje za skoraj 13.300 EUR / leto.

  Če imate 10 strojev, bi bilo povečanje 133.000 EUR/leto, vključno z obratovalnimi stroški opreme. Tu niso vključeni še morebitni stroški povezani z zdravjem in delovnim okoljem. Dodati je treba tudi stroške nedelovanja (izgubljene) proizvodnje.

  Alternativa biocidom

  Če iščete alternativne tehnologije biocidom, morate imeti tudi drugačen pristop do tematike bakterij. Problem bakterij ni več samo majhen problemček, ki se ga reši z dolivanjem kemije v rezervoar stroja, kajti z prenehanjem uporabe biocidov v emulzijah, morate pričakovati porast bakterij, še posebej v toplejšem obdobju leta in obdobjih, kjer stroji zaradi vzdrževanja ali dopustov ne obratujejo več dni, tednov. Tu imamo za vas naprave FluidWorder ki s svojimi patentiranimi tehnologijami, brez strupov ali biocidov rešujejo problematiko bakterij v emulzijah. Več o tem v nadaljevanju članka.
   

  5 stvari, na katere morate pomisliti pri uporabi tekočine za obdelavo kovin brez dodanih biocidov  Vsebina tekočine za obdelavo kovin – oziroma česa ne vsebuje – je že od nekdaj pomemben podatek pri izbiri tekočine. Glede na posamezne kemijske lastnosti glavnih komponent tekočine, je to zelo pomembno, če si prizadevamo doseči dobro delovno okolje s čim manjšim tveganjem za zdravje. Članek se v veliki meri nanaša na prisotnost biocidov v tekočinah, ki se uporabljajo – ali naj jih obdržimo, katere?  V tem prispevku bi radi izkoristili priložnost, da izrazimo naše mnenje, kateri so najpomembnejši podatki, ki jih morate upoštevati, ko razmišljate o tem vprašanju.

  #1 Kako daleč želite iti?

  Je vaš cilj delovati popolnoma brez biocidov ali se želite izogniti določeni vrsti biocidov? Današnja razprava pogosto zamenjuje izraza"brez biocidov" ter "brez sproščevalcev formaldehida". Dejstvo pa je, da kategorija biocidov zajema veliko skupino aktivnih sestavin, katerih glavna funkcija je uničenja oziroma zmanjšati rast mikroorganizmov. Danes je na trgu veliko izdelkov, ne glede na to, kako daleč želite iti, a po vsej verjetnosti bo to vplivalo na ceno tekočine za obdelavo kovin.

  #2 Zasnova in delovanje sistema tekočin za obdelavo kovin

  Ali imate centralni sistem ali stroje z ločenimi rezervoarji? Je cirkulacija dobra? Ali imate opremo, ki pomaga ločevati nečistoče, kot so trdni delci in olja? Jasno je, da se delovanje tekočine za obdelavo kovin izboljša, če ima sistem dobro kroženje in če je čim bolj čist. Boljši kot so pogoji, večja je možnost, da boste pri menjavi tekočine z manj kemije uspeli.

  #3 Vzdrževanje in rokovanje

  Ne glede na to, kako dobri so pogoji, je izjemno pomembno, da dobro vzdržujete svojo tekočino za obdelavo kovin, pri čemer je absolutno najpomembnejši dejavnik enakomerna koncentracija emulzije. Druga pomembna stvar, o kateri morate razmišljati, je načrtovanje vzdrževanja in čiščenja ter imeti jasne postopke za njihovo izvajanje. Do neke mere gre za preventivo, preden se pojavijo težave z mikroorganizmi. Določite enega ali nekaj ljudi, ki bodo prevzeli odgovornost za vzdrževanje tekočine za obdelavo kovin. Naj bo to dodatna naloga in zagotovite, da bodo deležni rednega usposabljanja.

  #4 Alternative biocidom

  Biocidi se uporabljajo kot kemični način za boj proti mikroorganizmom skupaj s tako imenovanimi biostatičnimi komponentami. Vendar pa obstaja veliko drugih metod, na katere se lahko zanesete. Izvedeni so bili poskusi s pasterizacijo (segrevanjem) tekočine za obdelavo kovin in prehodom mešanice skozi posebne kovinske filtre. UV-tehnologija pa je metoda, ki se je izkazala za najboljšo in je tudi vse bolj razširjena.

  #5 Izbira rezalne emulzije

  Vsi radi zagovarjajo produkte ki jih zastopajo. Toda če gledamo širšo sliko, potem je najpomembneje, da izberete izdelek in dobavitelja za katerega menite, da je kompetenten in mu zaupate. Pri dobavi tekočine za obdelavo kovin ne gre le za prodajo, ampak tudi za sodelovanje pri ustvarjanju varnejšega in stroškovno učinkovitejšega proizvodnega procesa.
   

  FluidWorker 150 "ELEKTRIČNI BIOCID" - 100% varen

  Naprave FluidWorker preprosto in varno zavirajo razvoj bakterij z UV svetlobo - kako deluje?

  FluidWorker učinkovito zmanjšuje bakterije v procesnih tekočinah, kot so primer; hladilne tekočine za obdelavo kovin, tekočine za induktivno kaljenje, pralne tekočine.. Tekočina je obsevana z UV svetlobo, ki reagira z DNK bakterije. S tem se onemogoči njeno razmnoževanje. Zmanjšanje bakterij je postopno v nekaj dneh s skupnim zmanjšanjem od 99 % do 99,999 % glede na pravilno dimenzioniranje in namestitev.

  Glavne prednosti čiščenja brez biocidov so:

  • Varnejše delovno okolje brez biocidov, ki lahko povzročijo ekcem, alergije, težave z dihali, neplodnost in raka.
  • Stabilna proizvodnja – ko se procesna tekočina nenehno nadzira in čisti, se kakovost le te ohranja.
  • Daljša življenjska doba emulzije pomeni nižje stroške, manj kemikalij v obtoku, manjše količine odpadkov.
  • Zakonodaja o kemikalijah: Brez uporabe biocidov je lažje izpolniti Evropskim regulacijam glede uporabe kemikalij.

  Ostale objave

  Odstranjevanje prask in poliranje kovinskih površin

  Pri izdelavi kovinskih izdelkov se ne moremo izogniti praskam in nepravilnosti na površini. Poglejte, kako jih odstraniti in ustvariti industrijski finiš v samo treh korakih.

  Vpenjalni sistem ER

  ER vpenjalni sistem je danes največkrat uporabljen sistem vpenjanja na industrijskih strojih.

  Umivanje rok v industrijskih obratih in proizvodnjah

  Kvalitetno milo za odstranjevanje močne umazanije primerno za industrijske obrate, kot so proizvodnje, obrti, delavnice itd.

  Popravilo in izdelava navoja - žični navojni vložki

  Naši žični navojni vložki so izdelani iz visokokakovostnega nerjavečega jekla iz kroma in niklja in zagotavljajo notranje navoje visoke trdnosti, ki so odporni na učinke temperature in korozije.

  Navodila in napotki za popravilo navojev z našimi orodji

  Naučite se kako popravite navoj v štirih enostavnih korakih.

  Kaj je modularna tehnika vrtanja?

  Modularno vrtanje se nanaša na postopek vrtanja, ki uporablja sistem, kjer se različno komponente enostavno sestavijo in razstavijo, kar zagotavlja prilagodljivost in prilagodljivost pri vrtanju

  Pripravite se na prihajajoči čas kolin

  Listi po meri za žage za kosti predstavljajo odlično izbiro za tiste, ki iščejo natančnost, trajnost in učinkovitost. Zagotavljajo natančne reze, večjo trajnost in produktivnost.

  Kaj je rezalna tekočina in zakaj je njeno upravljanje tako pomembno?

  Uporaba pravilno koncentrirane rezalne emulzije je zelo zelo pomembna, saj direktno vpliva na uspešen proces delovanja. Uporablja se predvsem pri hlajenju in mazanju med obdelovanjem kovin. S pravilnim rokovanjem in vzdrževanjem se njena življenjska doba podaljša.

  Avtomatizirano vzdrževanje in čiščenje emulzije za CNC obdelavo kovin

  Pravilna skrb pripomore k podaljšanju življenjske dobo tekočine, običajno za 2 do 4-krat, zaradi česar je proizvodnja trajnejša. Neproduktivno ročno delo nadomesti avtomatizacija

  Upravljanju rezalne tekočine je treba posvetiti več pozornosti

  Razvijajo se modernejši in sofisticirani CNC stroji, da bi zvišali produktivnost proizvodnje na višjo raven in pri tem zmanjšali vpletenosti človeka. A razvoj in tehnologija hlajenja in vzdrževanje hladilne tekočine temu ne sledi.

  Trajnostna Investicija v prihodnost proizvodnje vašega podjetja

  Z investicijo v napravo za vzdrževanje rezalne tekočino boste izboljšali kakovost proizvodnje. Izboljšala se bo tudi učinkovistost, saj naprave FluidWorker popolnoma prevzamejo nadzor in skrb nad vašo rezalno tekočino. Ob enem pa to zelo dobro delajo.

  Zakaj nam dolgoletni kupci zaupajo in se vračajo po nove nakupe

  Nagovor strankam zakaj izstopamo od povprečja nas kot ponudniki tračnih listov za proizvodne namene.

  Prednosti in slabosti uporabe UV svetlobe ali biocidov pri zaščiti rezalne emulzije

  Se sprašujete, katero strategijo bi morali izbrati, da bi ohranili nadzor nad bakterijami in plesnijo v svojih procesnih tekočinah? Navedli smo nekaj področij, za katera menimo, da jih je treba izpostaviti.

  Pravilna uporaba lista tračne žage

  V tem članku se bomo seznanili kako pravilno uporabimo tračni list ter kako ga izkoristiti do največje mere.

  Zakaj izbrati naše liste tračnih žag? Naš moto in o našem cilju zadovoljstvo kupca

  Skrbimo da je naša ponudba široka ob enem pa, da jo sproti optimiziramo in dopolnjujemo če je to potrebno. Skrbimo tudi, da je kvaliteta listov kot tudi storitve konstantna ter, da so dobave nemotene.

  Napotki in opozorila pred uporabo novega tračnega lista

  Praksa kaže, da z pravilnim pristopom, nego in odnosom do orodij njihovo dobo delovanja podaljšamo ter tako dobimo kar največji izkoristek. To vsekakor velja tudi pri listih tračne žage.

  Najpogostejše težave z listi tračnih žag in kako jih odpraviti

  Poznamo več pomembnih indikatorjev tako za pravilno delovanje kot nepravilno. Proces rezanja je smiselno vedno opazovati. Še posebej pa na začetku, pri menjavi novega lista.

  Izbira tračnega lista in izbira gostote zob

  Lahko imate najboljše tračne žage kar jih trg premore in najkvalitetnejše žagine liste pa vendar z nepravilno izbiro lista in gostote zob se vam ne obeta nič dobrega.
  BREZPLAČNA DOSTAVA
  PRI NAKUPU NAD 150,00 €
  GARANCIJA NA KAKOVOST
  IZDELKI VISOKE KAKOVOSTI
  100% VAREN NAKUP
  VAŠI PODATKI SO PRI NAS VARNI
  STROKOVNO SVETOVANJE
  ZA IZBIRO PRAVEGA ORODJA
  2024 almo.si. Vse pravice pridržane
  izdelava: ETREND

  Uporabniški račun

  Prijava | Registracija | Registracija B2B
  SI  HR